Kirikuõpetajad

Kärdla kogudus sai iseseisvaks konsistooriumi otsusega 17. veebruaril 1926. a. Varem oli ta Pühalepa abikogudus

Kärdla kiriku ehitamise ajal (1861-1863) oli Pühalepas õpetajaks Alexander v. Sengbusch, püsides sellel kohal 1877. aastani.
Temast tänini on Kärdla kirikut teeninud õpetajad:

1944 – 1949 teenisid teiste koguduste õpetajad: